هتل های مشهد

هتل قصر طلایی مشهد

(بین المللی مجلل قصر طلایی)

تا ۱۸ % تخفیف قصر طلایی
۹۳% از مسافرین، این هتل را توصیه نموده اند
اطلاعات هتل قصر طلایی مشهد

رزرو هتل قصر طلایی مشهد از تاریخ دوشنبه یازدهم بهمن به مدت ۲ شب (قیمت ها به ریال می باشد)
نوع اتاق تخفیف ظرفیت (نفر) نفراضافه صبحانه رایگان دوشنبه
یازدهم بهمن سه‌شنبه
دوازدهم بهمن جمع پرداختی دو شب تعداد اتاق
یک تخته
۱۲ % ۱ –

۲,۷۹۰,۰۰۰

۲,۴۴۰,۰۰۰
۲,۷۹۰,۰۰۰

۲,۴۴۰,۰۰۰ ۵,۵۸۰,۰۰۰
۴,۸۸۰,۰۰۰
دو تخته
دبل لاکچری ۱۵ % ۲ ۲

۴,۵۹۰,۰۰۰

۳,۸۸۰,۰۰۰
۴,۵۹۰,۰۰۰

۳,۸۸۰,۰۰۰ ۹,۱۸۰,۰۰۰
۷,۷۶۰,۰۰۰
دبل آتریوم
پنجره به داخل هتل ۱۴ % ۲ ۱

۳,۹۹۰,۰۰۰

۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۹۹۰,۰۰۰

۳,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰
دبل پاناروما
اتاق های رو به حرم طبقات ۷ به بالا ۱۶ % ۲ ۲

۴,۹۹۰,۰۰۰

۴,۱۹۰,۰۰۰
۴,۹۹۰,۰۰۰

۴,۱۹۰,۰۰۰ ۹,۹۸۰,۰۰۰
۸,۳۸۰,۰۰۰
آپارتمان رویال برای چهار نفر
۱۷ % ۴ ۲

۱۰,۵۹۰,۰۰۰

۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۹۰,۰۰۰

۸,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱,۱۸۰,۰۰۰
۱۷,۴۰۰,۰۰۰
جونیور سوئیت
۱۶ % ۲ ۲

۵,۲۹۰,۰۰۰

۴,۴۳۰,۰۰۰
۵,۲۹۰,۰۰۰

۴,۴۳۰,۰۰۰ ۱۰,۵۸۰,۰۰۰
۸,۸۶۰,۰۰۰
سینیور سوئیت
۱۷ % ۲ ۳

۶,۶۹۰,۰۰۰

۵,۵۳۰,۰۰۰
۶,۶۹۰,۰۰۰

۵,۵۳۰,۰۰۰ ۱۳,۳۸۰,۰۰۰
۱۱,۰۶۰,۰۰۰
پرنسس روم برای دو نفر
۱۶ % ۲ ۱

۵,۶۹۰,۰۰۰

۴,۷۵۰,۰۰۰
۵,۶۹۰,۰۰۰

۴,۷۵۰,۰۰۰ ۱۱,۳۸۰,۰۰۰
۹,۵۰۰,۰۰۰
کانکت برای چهار نفر
۱۸ % ۴ ۳

۹,۱۸۰,۰۰۰

۷,۵۰۰,۰۰۰
۹,۱۸۰,۰۰۰

۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۳۶۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پرزیدنت سوئیت
۱۷ % ۴ ۱

۱۲,۸۹۰,۰۰۰

۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۹۰,۰۰۰

۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۸۰,۰۰۰
۲۱,۲۰۰,۰۰۰
امپریال سوئیت
شامل(یک سوئیت جونیورو سوئیت سینیورکه با هم کانکت هستند). ۱۷ % ۴ ۴

۱۱,۹۸۰,۰۰۰

۹,۸۵۰,۰۰۰
۱۱,۹۸۰,۰۰۰

۹,۸۵۰,۰۰۰ ۲۳,۹۶۰,۰۰۰
۱۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت هر نفر اضافه مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال می باشد

هتل مدینه الرضا مشهد

تا ۳۰ % تخفیف مدینه الرضا
۹۱% از مسافرین، این هتل را توصیه نموده اند
اطلاعات هتل مدینه الرضا مشهد

رزرو هتل مدینه الرضا مشهد از تاریخ دوشنبه یازدهم بهمن به مدت ۲ شب (قیمت ها به ریال می باشد)
نوع اتاق تخفیف ظرفیت (نفر) نفراضافه صبحانه رایگان دوشنبه
یازدهم بهمن سه‌شنبه
دوازدهم بهمن جمع پرداختی دو شب تعداد اتاق
یک تخته
(هافبرد نهار رایگان) تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ ۳۰ % ۱ –

۴,۹۷۰,۰۰۰

۳,۴۷۰,۰۰۰
۴,۹۷۰,۰۰۰

۳,۴۷۰,۰۰۰ ۹,۹۴۰,۰۰۰
۶,۹۴۰,۰۰۰
دو تخته
تخت دبل(هافبرد نهار رایگان) تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ ۳۰ % ۲ ۱

۶,۷۶۰,۰۰۰

۴,۷۲۵,۰۰۰
۶,۷۶۰,۰۰۰

۴,۷۲۵,۰۰۰ ۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۹,۴۵۰,۰۰۰
دو تخته
تخت توئین (هافبرد نهار رایگان) تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ ۳۰ % ۲ ۱

۶,۷۶۰,۰۰۰

۴,۷۲۵,۰۰۰
۶,۷۶۰,۰۰۰

۴,۷۲۵,۰۰۰ ۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۹,۴۵۰,۰۰۰
سه تخته
(هافبرد نهار رایگان) تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ ۳۰ % ۳ ۱

۸,۳۳۰,۰۰۰

۵,۸۳۰,۰۰۰
۸,۳۳۰,۰۰۰

۵,۸۳۰,۰۰۰ ۱۶,۶۶۰,۰۰۰
۱۱,۶۶۰,۰۰۰
کانکت سه نفره
یک دبل و یک سینگل (هافبرد نهار رایگان) تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ ۳۰ % ۳ ۱

۱۱,۷۲۰,۰۰۰

۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۱,۷۲۰,۰۰۰

۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۴۴۰,۰۰۰
۱۶,۴۰۰,۰۰۰
کانکت چهارنفره
دو تا دبل (هافبرد نهار رایگان) تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ ۳۰ % ۴ ۱

۱۳,۵۰۱,۹۶۰

۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۱,۹۶۰

۹,۴۵۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۳,۹۲۰
۱۸,۹۰۰,۰۰۰
کانکت پنج نفره
داخل یک اتاق دو تا سینگل واتاق دیگری یک دبل ویک سینگل (هافبردنهار رایگان) ۳۰ % ۵ –

۱۵,۰۷۹,۶۰۶

۱۰,۵۵۰,۰۰۰
۱۵,۰۷۹,۶۰۶

۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ۳۰,۱۵۹,۲۱۲
۲۱,۱۰۰,۰۰۰
یک تخته
برای مسافر خارجی ۱۵ % ۱ –

۴,۹۷۰,۰۰۰

۴,۲۲۰,۰۰۰
۴,۹۷۰,۰۰۰

۴,۲۲۰,۰۰۰ ۹,۹۴۰,۰۰۰
۸,۴۴۰,۰۰۰
دو تخته
برای مسافر خارجی(تخت دبل) ۱۵ % ۲ ۱

۶,۷۶۰,۰۰۰

۵,۷۴۰,۰۰۰
۶,۷۶۰,۰۰۰

۵,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۱۱,۴۸۰,۰۰۰
دو تخته
برای مسافر خارجی(تخت توئین) ۱۵ % ۲ ۱

۶,۷۶۰,۰۰۰

۵,۷۴۰,۰۰۰
۶,۷۶۰,۰۰۰

۵,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۱۱,۴۸۰,۰۰۰
سه تخته
برای مسافر خارجی ۱۵ % ۳ ۱

۸,۳۳۰,۰۰۰

۷,۰۸۰,۰۰۰
۸,۳۳۰,۰۰۰

۷,۰۸۰,۰۰۰ ۱۶,۶۶۰,۰۰۰
۱۴,۱۶۰,۰۰۰
کانکت سه نفره
برای مسافر خارجی(یک دبل ویک سینگل) ۱۵ % ۳ ۱

۱۱,۷۲۰,۰۰۰

۹,۹۶۰,۰۰۰
۱۱,۷۲۰,۰۰۰

۹,۹۶۰,۰۰۰ ۲۳,۴۴۰,۰۰۰
۱۹,۹۲۰,۰۰۰
کانکت چهارنفره
برای مسافر خارجی(دو تا دبل) ۱۵ % ۴ ۱

۱۳,۵۰۱,۹۶۰

۱۱,۴۷۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۱,۹۶۰

۱۱,۴۷۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۳,۹۲۰
۲۲,۹۴۰,۰۰۰
کانکت پنج نفره
برای مسافر خارجی(داخل یک اتاق دو تا سینگل واتاق دیگری یک دبل ویک سینگل) ۱۵ % ۵ –

۱۵,۰۷۹,۶۰۶

۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۱۵,۰۷۹,۶۰۶

۱۲,۸۱۰,۰۰۰ ۳۰,۱۵۹,۲۱۲
۲۵,۶۲۰,۰۰۰
قیمت هر نفر اضافه مبلغ ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال می باشد

 

هتل مجلل درویشی مشهد

تا ۸ % تخفیف مجلل درویشی
۸۳% از مسافرین، این هتل را توصیه نموده اند
اطلاعات هتل مجلل درویشی مشهد

رزرو هتل مجلل درویشی مشهد از تاریخ دوشنبه یازدهم بهمن به مدت ۲ شب (قیمت ها به ریال می باشد)
نوع اتاق تخفیف ظرفیت (نفر) نفراضافه صبحانه رایگان دوشنبه
یازدهم بهمن سه‌شنبه
دوازدهم بهمن جمع پرداختی دو شب تعداد اتاق
یک تخته فصل
۸ % ۱ –

۳,۴۰۰,۰۰۰

۳,۱۲۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰

۳,۱۲۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۲۴۰,۰۰۰
دو تخته فصل
۸ % ۲ –

۴,۹۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰
سه تخته فصل
۸ % ۳ –

۵,۹۰۰,۰۰۰

۵,۴۲۰,۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰

۵,۴۲۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۴۰,۰۰۰
سوئیت برای دو نفر فصل
۸ % ۲ ۲

۵,۹۰۰,۰۰۰

۵,۴۲۰,۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰

۵,۴۲۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۴۰,۰۰۰
دو تخته (توئین)
۸ % ۲ –

۴,۹۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰
اتاق کوئین
برای دو نفر ۸ % ۲ ۱

۵,۹۰۰,۰۰۰

۵,۴۲۰,۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰

۵,۴۲۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۴۰,۰۰۰
سوئیت امپریال
برای دو نفر ۸ % ۲ ۲

۶,۹۰۰,۰۰۰

۶,۳۴۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰

۶,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۸۰,۰۰۰
اتاق امپریال
برای سه نفر ۸ % ۳ –

۶,۹۰۰,۰۰۰

۶,۳۴۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰

۶,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۸۰,۰۰۰
اتاق چهار تخته فصل
۸ % ۴ –

۷,۹۰۰,۰۰۰

۷,۲۶۰,۰۰۰
۷,۹۰۰,۰۰۰

۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۲۰,۰۰۰
دوبلکس
پرزیدنتال (برای دو نفر) ۸ % ۲ ۲

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۶۰۰,۰۰۰
پنت هوس اسپا
۸ % ۲ ۱

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۶۰۰,۰۰۰
اتاق آینده
برای دو نفر ۸ % ۲ ۱

۹,۵۰۰,۰۰۰

۸,۷۴۰,۰۰۰
۹,۵۰۰,۰۰۰

۸,۷۴۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۴۸۰,۰۰۰
دوبلکس VIP
برای چهار نفر(عرب – چین – هند ) ۸ % ۴ ۲

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۲۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۴۴۰,۰۰۰
پنت هوس روم
برای دو نفر ۸ % ۲ ۲

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۶۰۰,۰۰۰
دوبلکس ویژه VIP
برای چهار نفر(ایران باستان – ایران اسلام) ۸ % ۴ ۲

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۸۰۰,۰۰۰
یک تخته
اکونومی(طبقات۱٫۲٫۳) ۸ % ۱ –

۲,۹۰۰,۰۰۰

۲,۶۶۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰

۲,۶۶۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۳۲۰,۰۰۰
دو تخته
اکونومی(طبقات۱٫۲٫۳) ۸ % ۲ –

۳,۹۰۰,۰۰۰

۳,۵۸۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰

۳,۵۸۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
۷,۱۶۰,۰۰۰
سه تخته
اکونومی(طبقات۱٫۲٫۳) ۸ % ۳ –

۴,۹۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰
سوئیت
برای دو نفر – اکونومی(طبقات۱٫۲٫۳) ۸ % ۲ ۲

۴,۹۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰
چهارتخته
اکونومی(طبقات۱٫۲٫۳) ۸ % ۴ –

۶,۹۰۰,۰۰۰

۶,۳۴۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰

۶,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۸۰,۰۰۰
قیمت هر نفر اضافه مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال می باشد

 

هتل هما(۲) مشهد

تا ۴۵ % تخفیف هما(۲)
۶۳% از مسافرین، این هتل را توصیه نموده اند
اطلاعات هتل هما(۲) مشهد

رزرو هتل هما(۲) مشهد از تاریخ دوشنبه یازدهم بهمن به مدت ۲ شب (قیمت ها به ریال می باشد)
نوع اتاق تخفیف ظرفیت (نفر) نفراضافه صبحانه رایگان دوشنبه
یازدهم بهمن سه‌شنبه
دوازدهم بهمن جمع پرداختی دو شب تعداد اتاق
سوئیت یک نفره
۱۴ % ۱ –

۲,۷۸۰,۰۰۰

۲,۳۷۰,۰۰۰
۲,۷۸۰,۰۰۰

۲,۳۷۰,۰۰۰ ۵,۵۶۰,۰۰۰
۴,۷۴۰,۰۰۰
سوئیت دو نفره
معمولی ۱۵ % ۲ ۲

۳,۴۴۵,۰۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰
۳,۴۴۵,۰۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۰۰۰
۵,۸۰۰,۰۰۰
سوئیت یک نفره ویژه
۱۵ % ۱ –

۳,۳۲۵,۰۰۰

۲,۸۱۰,۰۰۰
۳,۳۲۵,۰۰۰

۲,۸۱۰,۰۰۰ ۶,۶۵۰,۰۰۰
۵,۶۲۰,۰۰۰
سوئیت ویژه دو نفره
۱۶ % ۲ ۲

۴,۴۱۵,۰۰۰

۳,۶۸۰,۰۰۰
۴,۴۱۵,۰۰۰

۳,۶۸۰,۰۰۰ ۸,۸۳۰,۰۰۰
۷,۳۶۰,۰۰۰
سوئیت رویال دو نفره
۴۵ % ۲ ۲

۷,۵۹۰,۰۰۰

۴,۱۶۰,۰۰۰
۷,۵۹۰,۰۰۰

۴,۱۶۰,۰۰۰ ۱۵,۱۸۰,۰۰۰
۸,۳۲۰,۰۰۰
سوئیت آپارتمان دو نفره
لوکس ۱۶ % ۲ ۲

۳,۸۳۷,۰۰۰

۳,۲۲۰,۰۰۰
۳,۸۳۷,۰۰۰

۳,۲۲۰,۰۰۰ ۷,۶۷۴,۰۰۰
۶,۴۴۰,۰۰۰
سوئیت کانکت
چهار نفره ۱۷ % ۴ ۱

۶,۸۹۰,۰۰۰

۵,۶۶۰,۰۰۰
۶,۸۹۰,۰۰۰

۵,۶۶۰,۰۰۰ ۱۳,۷۸۰,۰۰۰
۱۱,۳۲۰,۰۰۰
سوئیت رویال چهار نفره
(ویژه A)برای چهار نفر ۱۸ % ۴ ۴

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۸,۸۸۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۸,۸۸۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۷,۷۶۰,۰۰۰
سوئیت کانکت ویژه
برای چهار نفر ۱۸ % ۴ ۲

۸,۸۳۰,۰۰۰

۷,۲۲۰,۰۰۰
۸,۸۳۰,۰۰۰

۷,۲۲۰,۰۰۰ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰
۱۴,۴۴۰,۰۰۰
سوئیت لوکس دو نفره
ویژه برای دو نفر ۱۶ % ۲ ۳

۴,۸۰۷,۰۰۰

۳,۹۹۹,۰۰۰
۴,۸۰۷,۰۰۰

۳,۹۹۹,۰۰۰ ۹,۶۱۴,۰۰۰
۷,۹۹۸,۰۰۰
سوئیت رویال چهار نفره
۱۸ % ۴ ۴

۸,۶۶۶,۰۰۰

۷,۰۹۰,۰۰۰
۸,۶۶۶,۰۰۰

۷,۰۹۰,۰۰۰ ۱۷,۳۳۲,۰۰۰
۱۴,۱۸۰,۰۰۰
سوئیت یک خوابه دو نفره
۱۶ % ۴ ۱

۳,۸۳۷,۰۰۰

۳,۲۲۰,۰۰۰
۳,۸۳۷,۰۰۰

۳,۲۲۰,۰۰۰ ۷,۶۷۴,۰۰۰
۶,۴۴۰,۰۰۰
قیمت هر نفر اضافه مبلغ ۱,۱۵۶,۰۰۰ ریال می باشد

 

هتل پردیسان مشهد

تا ۱۴ % تخفیف پردیسان
۷۱% از مسافرین، این هتل را توصیه نموده اند
اطلاعات هتل پردیسان مشهد

رزرو هتل پردیسان مشهد از تاریخ دوشنبه یازدهم بهمن به مدت ۲ شب (قیمت ها به ریال می باشد)
نوع اتاق تخفیف ظرفیت (نفر) نفراضافه صبحانه رایگان دوشنبه
یازدهم بهمن سه‌شنبه
دوازدهم بهمن جمع پرداختی دو شب تعداد اتاق
اتاق یک تخته
۱۴ % ۱ –

۲,۲۷۸,۱۰۰

۱,۹۳۷,۰۰۰
۲,۲۷۸,۱۰۰

۱,۹۳۷,۰۰۰ ۴,۵۵۶,۲۰۰
۳,۸۷۴,۰۰۰
اتاق دو تخته
Double (تخت چسبیده) ۱۴ % ۲ ۱

۳,۱۵۰,۱۰۰

۲,۶۸۰,۰۰۰
۳,۱۵۰,۱۰۰

۲,۶۸۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۲۰۰
۵,۳۶۰,۰۰۰
اتاق دو تخته
Twin (تخت جدا) ۱۴ % ۲ ۱

۳,۱۵۰,۱۰۰

۲,۶۸۰,۰۰۰
۳,۱۵۰,۱۰۰

۲,۶۸۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۲۰۰
۵,۳۶۰,۰۰۰
سه تخته
۱۴ % ۳ ۱

۳,۹۱۳,۱۰۰

۳,۳۲۷,۰۰۰
۳,۹۱۳,۱۰۰

۳,۳۲۷,۰۰۰ ۷,۸۲۶,۲۰۰
۶,۶۵۴,۰۰۰
چهار تخته
۱۴ % ۴ ۱

۴,۶۷۶,۱۰۰

۳,۹۸۰,۰۰۰
۴,۶۷۶,۱۰۰

۳,۹۸۰,۰۰۰ ۹,۳۵۲,۲۰۰
۷,۹۶۰,۰۰۰
دبل لوکس
۱۴ % ۲ ۱

۳,۸۰۴,۱۰۰

۳,۲۳۵,۰۰۰
۳,۸۰۴,۱۰۰

۳,۲۳۵,۰۰۰ ۷,۶۰۸,۲۰۰
۶,۴۷۰,۰۰۰
سوئیت
دوبلکس برای چهار نفر،طبقه بالایی یک تخت دبل و طبقه پایین دو کاناپه تخت خواب شو ۱۴ % ۴ –

۴,۶۷۶,۱۰۰

۳,۹۸۰,۰۰۰
۴,۶۷۶,۱۰۰

۳,۹۸۰,۰۰۰ ۹,۳۵۲,۲۰۰
۷,۹۶۰,۰۰۰
سینگل لوکس
۱۲ % ۱ –

۲,۶۳۹,۴۰۰

۲,۳۰۷,۰۰۰
۲,۶۳۹,۴۰۰

۲,۳۰۷,۰۰۰ ۵,۲۷۸,۸۰۰
۴,۶۱۴,۰۰۰
اتاق کانکت برای ۴ نفر
۱۴ % ۴ ۲

۶,۳۰۰,۲۰۰

۵,۳۵۷,۰۰۰
۶,۳۰۰,۲۰۰

۵,۳۵۷,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۴۰۰
۱۰,۷۱۴,۰۰۰
قیمت هر نفر اضافه مبلغ ۷۵۲,۱۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ریال می باشد

هتل فردوس مشهد

تا ۳۸ % تخفیف فردوس

جزئیات و عکسهای هتل فردوس مشهد


۱۰۰% از مسافرین، این هتل را توصیه نموده اند
اطلاعات هتل فردوس مشهد

رزرو هتل فردوس مشهد از تاریخ دوشنبه یازدهم بهمن به مدت ۲ شب (قیمت ها به ریال می باشد)
نوع اتاق تخفیف ظرفیت (نفر) نفراضافه صبحانه رایگان دوشنبه
یازدهم بهمن سه‌شنبه
دوازدهم بهمن جمع پرداختی دو شب تعداد اتاق
یک نفره
دارای یک تخت یک نفره ۳۵ % ۱ –

۳,۱۶۱,۰۰۰

۲,۰۴۰,۰۰۰
۳,۱۶۱,۰۰۰

۲,۰۴۰,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰
۴,۰۸۰,۰۰۰
دو نفره دبل
دارای یک تخت دو نفره (دبل) ، IPTV (موزیک ، فیلم بازی…) اینترنت وایرلس،سرویس بهداشتی فرنگی ۳۶ % ۲ –

۴,۱۹۶,۵۰۰

۲,۶۶۰,۰۰۰
۴,۱۹۶,۵۰۰

۲,۶۶۰,۰۰۰ ۸,۳۹۳,۰۰۰
۵,۳۲۰,۰۰۰
دو نفره توئین
دارای دو تخت یکنفره ، IPTV (موزیک ، فیلم بازی…) اینترنت وایرلس،سرویس بهداشتی فرنگی ۳۶ % ۲ –

۴,۱۹۶,۵۰۰

۲,۶۶۰,۰۰۰
۴,۱۹۶,۵۰۰

۲,۶۶۰,۰۰۰ ۸,۳۹۳,۰۰۰
۵,۳۲۰,۰۰۰
سه نفره
دارای یک تخت دو نفره (دبل) یک تخت سینگل ، IPTV (موزیک ، فیلم بازی…) اینترنت وایرلس،سرویس بهداشتی فرنگی ۳۷ % ۳ ۱

۵,۰۶۸,۵۰۰

۳,۱۹۰,۰۰۰
۵,۰۶۸,۵۰۰

۳,۱۹۰,۰۰۰ ۱۰,۱۳۷,۰۰۰
۶,۳۸۰,۰۰۰
سوئیت رویال برای دو نفر
دارای یک تخت دو نفره (دبل) + ۱ کاناپه تختخوابشو ، میزغذاخوری ۲ نفره ،کاناپه، IPTV (موزیک ، فیلم بازی…) اینترنت وایرلس،دارای سرویس بهداشتی فرنگی ۳۷ % ۲ ۱

۵,۹۹۵,۰۰۰

۳,۷۵۰,۰۰۰
۵,۹۹۵,۰۰۰

۳,۷۵۰,۰۰۰ ۱۱,۹۹۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰
دو نفره دبل رویال
دارای یک تخت دو نفره (دبل)وتلویزیون ، IPTV (موزیک ، فیلم بازی…) اینترنت وایرلس،سرویس بهداشتی فرنگی ، و دارای کاناپه ، میز غذاخوری ۲ نفره ۳۶ % ۲ –

۴,۶۳۲,۵۰۰

۲,۹۲۰,۰۰۰
۴,۶۳۲,۵۰۰

۲,۹۲۰,۰۰۰ ۹,۲۶۵,۰۰۰
۵,۸۴۰,۰۰۰
سوئیت برای دو نفر
دارای یک تخت دو نفره (دبل) + ۱ کاناپه تختخوابشو ، میزغذاخوری ۴ نفره ،کاناپه، IPTV (موزیک ، فیلم بازی…)اینترنت وایرلس،دارای سرویس بهداشتی فرنگی ، ۳۷ % ۲ ۱

۵,۴۵۰,۰۰۰

۳,۴۲۰,۰۰۰
۵,۴۵۰,۰۰۰

۳,۴۲۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۶,۸۴۰,۰۰۰
سوئیت برای چهار نفر
دارای یک تخت دو نفره (دبل) + ۱ تخت سینگل و ۱ تخت کاناپه تختخوابشو ، میزغذاخوری ۴ نفره ،کاناپه، تلویزیون ، IPTV (موزیک ، فیلم بازی…)اینترنت وایرلس،سرویس بهداشتی فرنگی ۳۸ % ۴ –

۷,۱۹۴,۰۰۰

۴,۴۶۰,۰۰۰
۷,۱۹۴,۰۰۰

۴,۴۶۰,۰۰۰ ۱۴,۳۸۸,۰۰۰
۸,۹۲۰,۰۰۰
سوئیت رویال برای چهار نفر
دارای یک تخت دو نفره (دبل) ، IPTV (موزیک ، فیلم بازی…)ماهواره اینترنت وایرلس،سرویس بهداشتی فرنگی و دارای کاناپه ، میز غذاخوری۴نفره ، ۳۸ % ۴ –

۷,۷۳۹,۰۰۰

۴,۷۹۰,۰۰۰
۷,۷۳۹,۰۰۰

۴,۷۹۰,۰۰۰ ۱۵,۴۷۸,۰۰۰
۹,۵۸۰,۰۰۰
آپارتمان یک خوابه
برای دو نفر ۳۸ % ۲ –

۸,۷۲۰,۰۰۰

۵,۳۸۰,۰۰۰
۸,۷۲۰,۰۰۰

۵,۳۸۰,۰۰۰ ۱۷,۴۴۰,۰۰۰
۱۰,۷۶۰,۰۰۰
آپارتمان دو خوابه
برای چهار نفر ۳۸ % ۴ –

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۶,۶۹۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۶,۶۹۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۸۰,۰۰۰
قیمت هر نفر اضافه مبلغ ۸۸۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ ریال می باشد

 

هتل پارس مشهد

تا ۳۲ % تخفیف پارس
۵۵% از مسافرین، این هتل را توصیه نموده اند
اطلاعات هتل پارس مشهد

رزرو هتل پارس مشهد از تاریخ دوشنبه یازدهم بهمن به مدت ۲ شب (قیمت ها به ریال می باشد)
نوع اتاق تخفیف ظرفیت (نفر) نفراضافه صبحانه رایگان دوشنبه
یازدهم بهمن سه‌شنبه
دوازدهم بهمن جمع پرداختی دو شب تعداد اتاق
اتاق یک تخته
۲۷ % ۱ –

۲,۶۸۶,۰۰۰

۱,۹۴۰,۰۰۰
۲,۶۸۶,۰۰۰

۱,۹۴۰,۰۰۰ ۵,۳۷۲,۰۰۰
۳,۸۸۰,۰۰۰
اتاق دو نفره
(تخت دبل) ۳۰ % ۲ –

۳,۹۴۳,۰۰۰

۲,۷۶۰,۰۰۰
۳,۹۴۳,۰۰۰

۲,۷۶۰,۰۰۰ ۷,۸۸۶,۰۰۰
۵,۵۲۰,۰۰۰
اتاق دو نفره
(تخت توئین) ۳۰ % ۲ –

۳,۹۴۳,۰۰۰

۲,۷۶۰,۰۰۰
۳,۹۴۳,۰۰۰

۲,۷۶۰,۰۰۰ ۷,۸۸۶,۰۰۰
۵,۵۲۰,۰۰۰
سوئیت
لوکس(آپارتمان یک خوابه شامل یک تخت دبل ) ۳۱ % ۲ ۲

۵,۴۸۲,۰۰۰

۳,۷۶۰,۰۰۰
۵,۴۸۲,۰۰۰

۳,۷۶۰,۰۰۰ ۱۰,۹۶۴,۰۰۰
۷,۵۲۰,۰۰۰
سوئیت
پارس(آپارتمان دو خوابه شامل یک تخت دبل و دو تا سینگل) ۳۲ % ۴ ۲

۷,۰۶۷,۵۶۰

۴,۷۹۰,۰۰۰
۷,۰۶۷,۵۶۰

۴,۷۹۰,۰۰۰ ۱۴,۱۳۵,۱۲۰
۹,۵۸۰,۰۰۰
قیمت هر نفر اضافه مبلغ ۸۷۸,۵۴۰ ریال می باشد

هتل الماس مشهد

تا ۴۸ % تخفیف الماس

جزئیات و عکسهای هتل الماس مشهد


۷۵% از مسافرین، این هتل را توصیه نموده اند
اطلاعات هتل الماس مشهد

رزرو هتل الماس مشهد از تاریخ دوشنبه یازدهم بهمن به مدت ۲ شب (قیمت ها به ریال می باشد)
نوع اتاق تخفیف ظرفیت (نفر) نفراضافه صبحانه رایگان دوشنبه
یازدهم بهمن سه‌شنبه
دوازدهم بهمن جمع پرداختی دو شب تعداد اتاق
سینگل رویال
۴۳ % ۱ –

۳,۲۵۹,۱۰۰

۱,۸۵۰,۰۰۰
۳,۲۵۹,۱۰۰

۱,۸۵۰,۰۰۰ ۶,۵۱۸,۲۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰
دو تخته رویال
تخت دبل ۴۳ % ۲ ۱

۴,۰۲۲,۱۰۰

۲,۲۷۰,۰۰۰
۴,۰۲۲,۱۰۰

۲,۲۷۰,۰۰۰ ۸,۰۴۴,۲۰۰
۴,۵۴۰,۰۰۰
دو تخته رویال
تخت توئین ۴۳ % ۲ ۱

۴,۰۲۲,۱۰۰

۲,۲۷۰,۰۰۰
۴,۰۲۲,۱۰۰

۲,۲۷۰,۰۰۰ ۸,۰۴۴,۲۰۰
۴,۵۴۰,۰۰۰
سه تخته رویال
۴۴ % ۳ ۱

۵,۰۰۳,۱۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۳,۱۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۶,۲۰۰
۵,۶۰۰,۰۰۰
سوئیت
برای سه نفر ۳۴ % ۳ ۱

۵,۲۲۱,۱۰۰

۳,۴۰۰,۰۰۰
۵,۲۲۱,۱۰۰

۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۴۲,۲۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰
کانکت
برای پنج نفر ۴۵ % ۵ ۱

۹,۰۲۵,۲۰۰

۴,۹۵۰,۰۰۰
۹,۰۲۵,۲۰۰

۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰,۴۰۰
۹,۹۰۰,۰۰۰
فیستا سوئیت
برای دو نفر ۳۴ % ۲ –

۵,۰۰۳,۱۰۰

۳,۲۶۰,۰۰۰
۵,۰۰۳,۱۰۰

۳,۲۶۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۶,۲۰۰
۶,۵۲۰,۰۰۰
پرزیدنت
برای دو نفر ۳۳ % ۲ –

۵,۹۷۳,۲۰۰

۳,۹۸۰,۰۰۰
۵,۹۷۳,۲۰۰

۳,۹۸۰,۰۰۰ ۱۱,۹۴۶,۴۰۰
۷,۹۶۰,۰۰۰
سوئیت یک خوابه
برای چهار نفر ۴۴ % ۴ –

۶,۵۲۹,۱۰۰

۳,۶۰۰,۰۰۰
۶,۵۲۹,۱۰۰

۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۵۸,۲۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰
کانکت
برای چهار نفر ۴۴ % ۴ –

۸,۰۴۴,۲۰۰

۴,۴۵۰,۰۰۰
۸,۰۴۴,۲۰۰

۴,۴۵۰,۰۰۰ ۱۶,۰۸۸,۴۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰
چهار تخته
برای چهار نفر ۴۸ % ۴ –

۵,۹۷۳,۲۰۰

۳,۰۵۰,۰۰۰
۵,۹۷۳,۲۰۰

۳,۰۵۰,۰۰۰ ۱۱,۹۴۶,۴۰۰
۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت هر نفر اضافه مبلغ ۹۷۰,۱۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ریال می باشد